0
กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ ป.3
สรุปเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะ ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ ป.3" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สำคัญของหลักสูตรใหม่ ที่กระทรวงศึกษาได้ปรับปรุงโดยมีความพิเศษ อาทิ เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับที่เคยเรียนมา เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นนั้น ๆ ปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาเก่าอาจมีบางส่วนที่ล้าสมัย และอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นค้นคว้าเพิ่มเติม มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หมวดศัพท์หรรษา
- คำศัพท์หมวดจำนวน "Number" 30-100
- คำศัพท์หมวดอาหาร "Food"
- คำศัพท์หมวดเครื่องปรุงรส "Seasoning"
- คำศัพท์หมวดผลไม้ "Fruit"
- คำศัพท์หมวดเครื่องดื่ม "Drinks / Beverage"
ฯลฯ

อ่านจับใจความ ถาม-ตอบรู้เรื่อง
- นิทานอีสปเรื่อง "The Donkey and The Grasshopper"
- นิทานอีสปเรื่อง "The Cock and The Jewel"
- นิทานอีสปเรื่อง "The Flies and The Honey-Pot"
- นิทานอีสปเรื่อง "The Frogs and The Well"
- นิทานอีสปเรื่อง "The Ass in the Lion's Skin"
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735409402 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน