0
กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
สรุปเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกเสริมทักษะ ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ได้
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สำคัญของหลักสูตรใหม่ ที่กระทรวงศึกษาได้ปรับปรุงโดยมีความพิเศษ อาทิ เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับที่เคยเรียนมา เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นนั้น ๆ ปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาเก่าอาจมีบางส่วนที่ล้าสมัย และอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นค้นคว้าเพิ่มเติม มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

กิจกรรมที่ 1 Algorithm หรือ อัลกอริทึม
กิจกรรมที่ 2 สิ่งมีชีวิตน่ารู้
กิจกรรมที่ 3 สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 4 น้ำนี้มีประโยชน์
กิจกรรมที่ 5 คุณสมบัติและคุณภาพของน้ำ
กิจกรรมที่ 6 อากาศคืออะไร
กิจกรรมที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 8 ของเล่นของใช้จากวัสดุต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 9 วัสดุกับการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่ 10 แรงและการเคลื่อนที่
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735409426 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน