0
กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
สรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน กระชับ และเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดที่จะช่วยเสริมทักษะด้านต่าง ๆ แก่ผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรความรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สำคัญของหลักสูตรใหม่ ที่กระทรวงศึกษาได้ปรับปรุงโดยมีความพิเศษ อาทิ เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับที่เคยเรียนมา เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นนั้น ๆ ปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาเก่าอาจมีบางส่วนที่ล้าสมัย และอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นค้นคว้าเพิ่มเติม มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

กิจกรรมที่ 1 อัลกอริทีม และเทคนิคการใช้คำค้นหาทางอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมที่ 2 สมบัติของวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช
กิจกรรมที่ 4 การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์
กิจกรรมที่ 5 ผลลัพธ์ของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุ
กิจกรรมที่ 6 ความดัน และการลอย การจม
กิจกรรมที่ 7 ลักษณะทางพันธุกรรม
กิจกรรมที่ 8 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 9 อากาศ และน้ำ
กิจกรรมที่ 10 ลม และทิศกับการขึ้นและตกของดวงดาว
กิจกรรมที่ 11 การเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง และระดับเสียง
กิจกรรมที่ 12 การได้ยินเสียง

- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757412964 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน