0
กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา ป.3
สรุปเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา ป.3" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะสังคมศึกษา ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สำคัญของหลักสูตรใหม่ ที่กระทรวงศึกษาได้ปรับปรุงโดยมีความพิเศษ อาทิ เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับที่เคยเรียนมา เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นนั้น ๆ ปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาเก่าอาจมีบางส่วนที่ล้าสมัย และอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นค้นคว้าเพิ่มเติม มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

พระพุทธศาสนา
- บทที่ 1 รากฐานวัฒนธรรมไทย
- บทที่ 2 พระบรมศาสดาของเรา
- บทที่ 3 พระธรรมนำชีวิต
ฯลฯ

ประวัติศาสตร์
- หน่วยที่ 1 วันเวลา
- หน่วยที่ 2 สืบค้นเรื่องราวในอดีต
- หน่วยที่ 3 การตั้งถิ่นฐาน
ฯลฯ

หน้าที่พลเมือง
- หน่วยที่ 1 ประเพณีและวัฒนธรรม
- หน่วยที่ 2 ชุมชนน่าอยู่
- หน่วยที่ 3 อยู่อย่างไทยใช้ปัญญา

วิชาภูมิศาสตร์
- หน่วยที่ 1 แผนที่ แผนผัง ภาพถ่าย
- หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อมรอบตัว

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735409389 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน