0
กินแบบพุทธะ สุขจริง ไม่แก่ ไม่ป่วย
กินแบบผู้มีปัญญาตื่นรู้ ได้ทั้ง "คุณค่า" และ "มูลค่า" ดีที่สุดสำหรับตนเอง
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คนเราไม่ว่าจะเกิดในดินแดนแคว้นใดก็ตาม เมื่อเกิดมาก็ต้องกิน ในการดำรงชีวิตอยู่ก็ด้วยการกินเป็นสำคัญ แต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าอาหารที่เรากินไปนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับร่างกายของเรามากน้อยเพียงใด? เชื่อแน่ว่าคงมีน้อยคนเท่านั้นที่ตอบว่า "คิดอยู่เสมอว่ากินอะไรและมีประโยชน์อย่างไร!!" 

    หนังสือ "กินแบบพุทธะ สุขจริง ไม่แก่ ไม่ป่วย" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่บอกเล่าเรื่องราว "การกินแบบพุทธะ" ที่ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตนที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสืบต่อกันมา โดยเน้นหลักของธรรมชาติ เน้นการกินตามแบบที่ธรรมชาติของแต่ละคนกำหนด ซึ่งดูจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายเป็นสำคัญ นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงการกินแบบอื่น ๆ ที่โลกนิยมกันในปัจจุบัน ซึ่งแท้ที่จริงแล้วล้วนมีความเกี่ยวโยงกับการกินแบบพุทธะอยู่เป็นพื้นฐาน ทำให้เห็นว่าการกินแบบพุทธะนั้นเป็นสัจธรรมที่เป็นนิจนิรันดรอย่างแท้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 กินแบบพุทธะ สร้างชีวิต
- กินแบบสุข...กินแบบพุทธะ
- ตามรอยการกินแบบพระพุทธเจ้า
- กินแบบพุทธะกินแบบวาไรตี้
- ลดความอ้วนด้วยการกินแบบพุทธะ
- การดื่มน้ำอย่างเข้าถึงประโยชน์สูงสุด

บทที่ 2 กินแบบพุทธะ กับการกินที่โลกนิยม
- กินมังสาวิรัติ...กินแบบพุทธะ
- กินแบบหยิน-หยาง...กินแบบพุทธะ
- นาฬิกาชีวิต...นาฬิกาพุทธะ
- วิถีแห่งแมคโครไบโอติกส์...วิถีแห่งพุทธสมัยใหม่
- กินแบบโยคี...กินแบบพุทธะ

- สรุป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757420341 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 143 x 201 x 7 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์GOODLIFE PUBLISHING
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน