0
กุญแจคณิตศาสตร์ ป.5
ตรงตามหนังสือแบบฝึกหัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เฉลยแบบฝึกหัดทุกบทและทุกข้ออย่างละเอียด พร้อมเทคนิค วิธีคิด และวิธีทำ ถูกต้องและเข้าใจง่าย
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กุญแจคณิตศาสตร์ ป.5" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหนังสือแบบฝึกหัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 เศษส่วน
บทที่ 2 ทศนิยม
บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์
บทที่ 5 ร้อยละ
บทที่ 6 เส้นขนาน
บทที่ 7 การสร้างทางเรขาคณิต
บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583292 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 8 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน