0
กุญแจคณิตศาสตร์ ม.5 รายวิชาพื้นฐาน
ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กุญแจคณิตศาสตร์ ม.5 รายวิชาพื้นฐาน" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหนังสือเรียนของ สสวท. และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 เลขยกกำลัง
- เฉลยแบบฝึกหัด 1.1
- เฉลยแบบฝึกหัด 1.2
- เฉลยแบบฝึกหัด 1.3
ฯลฯ

บทที่ 2 ฟังก์ชัน
- เฉลยแบบฝึกหัด 2.1
- เฉลยแบบฝึกหัด 2.2
- เฉลยแบบฝึกหัด 2.3
ฯลฯ

บทที่ 3 ลำดับและอนุกรม
- เฉลยแบบฝึกหัด 3.1.1
- เฉลยแบบฝึกหัด 3.1.2
- เฉลยแบบฝึกหัด 3.1.3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582912 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 8 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน