0
กุญแจคณิตศาสตร์ ม.6 รายวิชาพื้นฐาน
ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกัน
หนังสือ57.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กุญแจคณิตศาสตร์ ม.6 รายวิชาพื้นฐาน" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหนังสือเรียนของ สสวท. และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583452 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 7 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน