0
กุญแจคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3
ฉบับเฉลย แบบฝึกหัด แบบเรียน ถูกต้อง เชื่อถือได้
หนังสือ65.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม สำหรับชั้นน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำแนวคิดและวิธีการตอบอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลเเละฟังก์ชันลอการิทึม
- เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.1
- เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.2
- เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.3
ฯลฯ

บทที่ 2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.2 (ก)
- เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.2 (ข)
- เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.3
ฯลฯ

บทที่ 3 เวกเตอร์ในสามมิติ
- เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.1
- เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.2 (ก)
- เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.2 (ข)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162015342 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน