0
กุญแจคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ม.4-6 เล่ม 3
กุญแจคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ42.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กุญแจคณิตศาสตร์เล่มนี้ ได้มีการจัดทำเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 3 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียนอย่างละเอียดทุกข้อ นอกจากนี้ภายในเล่มยังแนะนำเทคนิคการคิดโจทย์อย่างง่ายๆ ที่สามารถนำไปประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 สถิติเเละข้อมูล
บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
บทที่ 3 การสำรวจความคิดเห็น
บทที่ 4 ลำดับเเละอนุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162013041 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 6 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน