0
ลด 60%
กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่นๆ
รวมข้อสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับล่าสุด!!
ลดราคาพิเศษ 60%
ลดราคาพิเศษ 60%
อ่านต่อ
หนังสือ100.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่นๆ" เล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ ก.พ. โดยเนื้อหาในส่วนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นความสามารถในการคำนวณหรือคณิตศาสตร์ และความสามารถในการใช้เหตุผล ส่วนที่สอง เป็นการใช้ภาษาไทย ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้า นำมารวบรวม และใส่ประสบการณ์ เทคนิคการทำโจทย์ต่างๆ ให้ง่าย ใช้เวลาน้อยที่สุด สอนหลักคิด และเทคนิคต่างๆ ที่สำคัญในแต่ละเรื่อง เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้ว ขอให้ไปฝึกทำโจทย์มากๆ เพื่อพิสูจน์ว่า หลักคิด วิธีคิด และเทคนิคที่ผู้เขียนได้เขียนไว้นั้นใช้ได้จริง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคำนวณ หรือคณิตศาสตร์และความสามารถในการใช้เหตุผล (วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ก.)
1. ความสามารถการใช้เหตุผล
- อนุกรม
- อุปมา อุปไมย
- เงื่อนไขภาษา
ฯลฯ

2. คณิตศาสตร์ทั่วไป
- บัญญัติไตรยางศ์
- การทำงาน
- โจทย์ร้อยละ
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
3. ภาษาไทย
- การใช้คำ และกลุ่มคำ
- การใช้ภาษาถูกต้อง รัดกุม (จับผิด)
- การเรียงข้อความ
ฯลฯ

คำนิยม
ขอแสดงความยินดีกับ ดน. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ ที่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีเป้าหมายตั้งใจในการรับราชการ เนื่องจากการจะเข้าสู่ชีวิตข้าราชการนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย มีระเบียบขั้นตอน การสอบแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสอบข้อเขียน ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถมากพอสมควร และหนังสือ "กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่นๆ" น่าจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ นำเสนอวิธีคิด วิธีวิเคราะห์ โดยมีวิธีการนำเสนอที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย...ศ.ดร. สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160817085 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 170 x 245 x 10 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน