0
ลด 15%
กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่นๆ (PDF)
รวมข้อสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ความรู้ความสามารถทั่วไป
e-book Big Sale ลดสูงสุด 50%
e-book Big Sale ลดสูงสุด 50%
อ่านต่อ
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?152.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือที่รวบรวมแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้าและนำมาเรียบเรียง รวมทั้งเสริมประสบการณ์เทคนิคการทำโจทย์ต่างๆ ให้ง่าย ใช้เวลาน้อยที่สุด สอนหลักคิด และเทคนิคต่างๆ ที่สำคัญในแต่ละเรื่อง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคำนวณ หรือคณิตศาสตร์ และความสามารถการใช้เหตุผล (วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ก.)
1. ความสามารถการใช้เหตุผล
2. คณิตศาสตร์ทั่วไป
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
3. ภาษาไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในราชการพลเรือน และการดำเนินการสอบของภาครัฐ จะมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ ก.พ. ซึ่งเนื้อหาในส่วนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคำนวณ หรือคณิตศาสตร์ ความสามารถการใช้เหตุผล และส่วนที่ 2 การใช้ภาษาไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160817863 (PDF) 190 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน