0
กุญแจ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน
ตรงตามหนังสือเรียนหลักสูตรสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กุญแจ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัด และทบทวนความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาพื้นฐาน ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วยโจทย์ทางคณิตศาสตร์ พร้อมเทคนิค แนวคิด และคำอธิบายอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา ซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
บทที่ 2 วงกลม
บทที่ 3 พีระมิด กรวย และทรงกลม
บทที่ 4 ความน่าจะเป็น
บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800142 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 9 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน