0
กุญแจ คณิตศาสตร์ ม.4 รายวิชาพื้นฐาน
ตรงตามหนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ38.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และทบทวนความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาพื้นฐาน ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วยโจทย์ทางคณิตศาสตร์ พร้อมเทคนิค แนวคิด และคำอธิบายอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทำโจทย์และทบทวนความรู้ความเข้าใจให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
- เฉลยแบบฝึกหัด 1.1 ก.
- เฉลยแบบฝึกหัด 1.1 ข.
- เฉลยแบบฝึกหัด 1.1 ค.
ฯลฯ

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
- เฉลยแบบฝึกหัด 2.1
- เฉลยแบบฝึกหัด 2.2
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 3 หลักการนับเบื้องต้น
- เฉลยแบบฝึกหัด 3.1
- เฉลยแบบฝึกหัด 3.2
- เฉลยแบบฝึกหัด 3.3
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 4 ความน่าจะเป็น
- เฉลยแบบฝึกหัด 4.1
- เฉลยแบบฝึกหัด 4.2
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582820 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 5 มม.
น้ำหนัก: 95 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน