0
กุญแจ คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม
ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กุญแจ คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัด และทบทวนความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาพื้นฐาน ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วยโจทย์ทางคณิตศาสตร์ พร้อมเทคนิค แนวคิด และคำอธิบายอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา ซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
- เฉลยแบบฝึกหัด 1.1 ก
- เฉลยแบบฝึกหัด 1.2 ข
- เฉลยแบบฝึกหัด 1.3 ค
ฯลฯ

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
- เฉลยแบบฝึกหัด 2.1
- เฉลยแบบฝึกหัด 2.2
- เฉลยแบบฝึกหัด 2.3
ฯลฯ

บทที่ 3 จำนวนจริง
- เฉลยแบบฝึกหัด 3.1
- เฉลยแบบฝึกหัด 3.2
- เฉลยแบบฝึกหัด 3.3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582899 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 11 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน