0
กุญแจ คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม
ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กุญแจ คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัด และทบทวนความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาพื้นฐาน ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วยโจทย์ทางคณิตศาสตร์ พร้อมเทคนิค แนวคิด และคำอธิบายอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา ซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
- เฉลยแบบฝึกหัด 1.1
- เฉลยแบบฝึกหัด 1.2 ก
- เฉลยแบบฝึกหัด 1.3 ข
ฯลฯ

บทที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
- เฉลยแบบฝึกหัด 2.1 ก
- เฉลยแบบฝึกหัด 2.1 ข
- เฉลยแบบฝึกหัด 2.2
ฯลฯ

บทที่ 3 จำนวนจริง
- เฉลยแบบฝึกหัด 3.1.1
- เฉลยแบบฝึกหัด 3.1.2
- เฉลยแบบฝึกหัด 3.1.3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583155 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 130 x 184 x 18 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน