0
กุศโลบายแห่งการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)
ได้เวลาเปลี่ยนแปลง (Change) ยุทธศิลป์นักขายแห่งการเจาะใจมหาชน ศิลปะและยุทธวิธีการสร้างยอดขายให้เติบโต
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กุศโลบายแห่งการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)" เล่มนี้ นำเสนอวิธีการจัดการทางการตลาด กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทรอบรู้ และเชี่ยวชาญในเรื่องของกลไกการตลาด ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกลยุทธ์การขาย ยุทธวิธีทางการตลาดเพื่อการขาย กระบวนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ข้อมูลทางการตลาดเพื่อประโยชน์ในการขาย รวมไปถึงการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบเครื่อง เพียงแค่คุณมีหนังสือเล่มนี้ไว้ ก็เท่ากับว่าคุณก้าวนำไปคู่แข่งทางการตลาดไปอีกหนึ่งก้าวแล้ว เหมาะสำหรับนักการตลาด นักขาย และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนำไปปรับใช้กับการบริหาร และการจัดการในองค์กรได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 การขาย การตลาดและการบริการ (Sale Marketing & Serve)
บทที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์การขาย (Seal Modernstrategy)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ก่อนออกขาย (The Analysis Before Market)
บทที่ 4 แนวความคิดในการแข่งขันทางธุรกิจ (The Idea in Way Business Competition)
บทที่ 5 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Behaviour of a Customer)
บทที่ 6 ลูกค้าผู้จะซื้อต้องการอย่างไร (How is Customer Wants?)
บทที่ 7 ยุทธวิธีทางตลาดเพื่อการขาย (Way Marketing Tactics for the Sale)
บทที่ 8 แนวทางการขายก้าวสู่ปีแห่งการแข่งขัน (Sale Trend to Year Competition)
บทที่ 9 กระบวนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (The Procedure Lays Way Marketing Strategy)
บทที่ 10 การตลาดเพื่อการขายสมัยใหม่ (The Marketing for Modern Sale)
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือกุศโลบายแห่งการตลาดเล่มนี้ นับว่าครบเครื่องพอดี ๆ คือมีตั้งแต่เรื่อง การวิเคราะห์ก่อนออกขาย และยุทธวิธีทางการตลาดเพื่อการขาย การดำเนินการทางการขายสมัยใหม่ และการตลาดแบบเจาะกลุ่ม ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว รวมทั้งกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเพื่อการขายอีกด้วย ขอให้อานิสงส์แห่งความตั้งใจดี เพราะคุณภาพหนังสือจงดลบันดาลให้มีความสำเร็จทั้งผู้เขียนและผู้อ่านนะครับศาสตราภิชานไกรฤกธิ์ บุญยเกียรติ- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไบโอไฟล์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757412582 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 145 x 206 x 11 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Smart Life, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน