0
ก้าวข้ามวาทกรรมสู่พื้นที่ความรู้: จุดตัดของข้อถกเถียงทางสังคมศาสตร์
ความพยายามแสวงหาแนวทางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นในปัจจุบัน
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ผู้เขียนได้ค่อย ๆ หันเหความสนใจมาสู่แนวความคิดเรื่องพื้นที่เพิ่มขึ้น ในความพยายามแสวงหาแนวทางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นในปัจจุบัน ต่อมาก็เริ่มเอนเอียงมาสู่ทิศทางที่มองว่า พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ขัดแย้งกันของความรู้ชุดต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียนได้เรียกสั้น ๆ ว่า "พื้นที่ความรู้" ด้วยการบูรณาการแนวความคิดต่าง ๆ จากประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เขียน

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นที่ความรู้ในแนวคิดมาร์กซิสต์
บทที่ 2 ก้าวข้ามกับดักความเชื่อคู่ตรงข้ามในสังคมไทย
บทที่ 3 ก้าวข้ามอคติสู่พื้นที่ความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม
บทที่ 4 ชาวนาการเมืองในพื้นที่ช่วงชิงความรู้
บทที่ 5 วาทกรรมในพื้นที่ความรู้ระหว่างชนบทกับเมือง
บทที่ 6 การเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเกษตรกรรมในจุดตัดของพื้นที่ความรู้
บทที่ 7 พื้นที่ความรู้ในวาทกรรมการพัฒนา
บทที่ 8 พื้นที่ความรู้ในการจัดการทรัพยากร
บทที่ 9 การช่วงชิงพื้นที่ความรู้ในป่าชุมชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860414 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน