0
ก้าวด้วยใจ..ไปกับธรรม (ปกแข็ง)
คำบรรยายธรรมของท่านที่ถ่ายทอดให้กับผู้ฟังแต่ละครั้งแต่ละเรื่อง ล้วนเป็นถ้อยคำที่เรียบง่าย ทันสมัย เหมาะอย่างยิ่งกับผู้คนในยุคปัจจุบัน ที่จะได้น้อมคำบรรยายของท่านมาเป็นข้อคิดเพื่อประพฤติปฏิบัติตาม
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ก้าวด้วยใจ..ไปกับธรรม" เป็นคำบรรยายของท่านพระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล แห่งวัดป่าสุคะโต ท่านเป็นพระนักเผยแพร่ที่รู้จักกันดี รูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน อีกทั้งท่านยังเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน พระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรมที่มีผลงานออกมา ในรูปของสื่อโทรทัศน์ และหนังสือสม่ำเสมอ

    คำบรรยายธรรมของท่านที่ถ่ายทอดให้กับผู้ฟังแต่ละครั้งแต่ละเรื่อง ล้วนเป็นถ้อยคำที่เรียบง่าย ทันสมัย เหมาะอย่างยิ่งกับผู้คนในยุคปัจจุบัน ที่จะได้น้อมนำคำบรรยายของท่านมาเป็นข้อคิดเพื่อประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดปัญญา สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม

สารบัญ

ก้าวที่ 1 : นับก้าวความสุข
ก้าวที่ 2 : ศิลปะการทำงานอย่างมีความสุข
ก้าวที่ 3 : สบายใจในโลกที่ผันผวน
ก้าวที่ 4 : ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน
ก้าวที่ 5 : เจอทุกข์แต่ไม่ทุกข์
ก้าวที่ 6 : มีสุขก็ไม่ยึด เจอทุกข์ก็ปล่อยวาง
ก้าวที่ 7 : สู่ชีวิตที่อิสระและเป็นสุข
ก้าวที่ 8 : มรณสติในชีวิตประจำวัน
ก้าวที่ 9 : ก้าวสู่เส้นชัยแห่งธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309962 (ปกแข็ง) 156 หน้า
ขนาด: 150 x 222 x 15 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน