0
ก้าวสู่วัยชราอย่างผาสุก (PDF)
10 ปี มี 7 ครั้งในชีวิตเราจะอยู่ได้ถึงอายุ 70 ไหมล่ะ แนะวิธีการบริหารจิตให้ดีเพื่อมีชีวีที่ยั่งยืน
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

-จัดให้มีนาฬิกาชีวิตเป็นกิจจะลักษณะ
-แนวทางที่ทำให้ได้การยอมรับจากผู้อื่น
-สกัดจุดบอดมุ่งสู่ความเป็นยอดนักคิดที่ดี
-การฝึกผ่อนคลายความเครียด
-วิธีสวดมนต์ที่ทำแล้วชีวิตดีมีความสุข
-จะทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ
พักผ่อนนอนหลับอย่างไรให้เป็นสุข
-ทำอย่างไรให้แก่ช้าล่ะ

สารบัญ

บทที่ 1 10ปีมี7ครั้งชีวิตคิดเราจะมีสิบปีสักกี่ครั้งกัน
บทที่ 2 เรื่องที่ควรรู้ก่อนจะเกษียณ
บทที่ 3 วางแผนเกษียณอายุอย่างมีความสุข
บทที่ 4 บริหารจิตให้ดีเพื่อมีชีวีที่ยั่งยืน
บทที่ 5 ชีวิตดีมีนาฬิกาชีวิตเป็นกิจจะลักษณะ
บทที่ 6 คิดแบบสบายๆใจกายก็สุขได้
บทที่ 7 วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
บทที่ 8 แนวทางที่จะทาให้ได้การยอมรับจากผู้อื่น
บทที่ 9 จะอายุยืนหรือายุสั้นกันล่ะ
บทที่ 10 ปรัชญาชีวิตสอนลูกไปให้ได้ดี
บทที่ 11 สกัดจุดบอดมุ่งสู่ความเป็นยอดนักคิดที่ดี
บทที่ 12 เครียดนักพักฟังตรงนี้
บทที่ 13 การฝึกผ่อนคลายความเครียด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165880497 (PDF) 290 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์IBC GROUP
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน