0
ก้าวแรก ก-ฮ +ปากกาลบได้
เตรียมความพร้อมให้ลูก พัฒนาทักษะรอบด้าน สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดี เรียนรู้ ก-ฮ สนุกกับการลากเส้น ฝึกกล้ามเนื้อมือ ฝึกคิดเชื่อมโยง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มคลังศัพท์สมอง
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สนุกกับ "ก้าวแรก ก-ฮ" ก้าวสู่ปฐมบทของการเรียนรู้ในการฝึกทักษะภาษา อ่าน-เขียน พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว พร้อมวิธีเขียนที่ถูกต้อง จำง่าย คัดซ้ำใหม่ได้จนคล่องด้วยปากกาลบได้ใช้เป็นเครื่องมือเล่นกับลูก ช่วยฝึกการฟัง พูดคุยโต้ตอบ ฝึกกล้ามเนื้อมือ คิดเชื่อมโยงภาพกับคำ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ที่ดีและพัฒนาทักษะสมอง EF ของลูก

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ฝึกเด็กให้รู้วิธีเขียน ก-ฮ อย่างเป็นขั้นตอน
2. ภาพประกอบสีสันสวยงาม
3. พัฒนาทักษะสมอง EF ด้านจำเพื่อใช้งาน และวางแผนจัดระบบดำเนินการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163782250 (ปกอ่อน) 24 หน้า
ขนาด: 236 x 270 x 10 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์พาส แอท คิดส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน