0
ก-ฮ เก่งคัด ก่อนเรียน
เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อม สู่ระดับประถมศึกษา คัดง่าย ลายมือสวย
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอแบบฝึกคัดพยัญชนะไทยตามแบบของภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รูปแบบพยัญชนะไทยแบบหัวกลม ตัวเหลี่ยม สำหรับเด็กเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา โดยผ่านการวิจัยแล้วว่าแบบฝึกคัดนี้เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา ช่องบรรทัดมีขนาดเหมาะสม คัดง่าย จะช่วยให้ลายมือสวย โดยมี รศ. พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ และในเล่มยังมี 44 กิจกรรมสนุกๆ เสริมสร้าง IQ ช่วยเสริมทักษะทางเชาวน์ปัญญา ตลอดจนคำศัพท์กว่า 140 คำศัพท์น่ารู้ที่เหมาะสมกับวัย นำเสนอผ่านภาพประกอบน่ารักๆ พิมพ์ 4 สี สวยงาม สีสันสดใส

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811876130546 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 3 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอ.เอส.พับลิชชิ่ง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน