0
ก ไก่ คุณธรรม
เรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทยผ่านพยัญชนะ ก-ฮ พร้อมภาพระบายสี และสติกเกอร์สี่สีสวยงาม
หนังสือ152.00 บาท
e-books(PDF) ?125.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบหัดอ่าน "ก ไก่ คุณธรรม" เล่มนี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกอ่านออกเสียง และเรียนรู้พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว โดยแต่ละตัวจะมีคำคล้องจองสั้น ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่เด็ก ๆ ควรรู้ ผ่านแบบฝึกหัดแสนน่ารัก พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะด้วยภาพระบายสีและสติกเกอร์สี่สีสวยงาม ที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160025497 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 5 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน