0
ขนมไทย เล่ม 1
การทำขนมไทยจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้นั้น ต้องศึกษาประกอบตำรา และการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนและส่งผลให้เกิดทักษะ ความชำนาญจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยความมั่นใจ
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ขนมไทย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกรมอาชีวศึกษา เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงรายละเอียดการเตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดหลักการทำและเทคนิคการทำที่เข้าใจง่าย แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของขนมไทยแต่ละประเภท ตลอดจนรสชาติ ความอร่อย ความสวยงาม ทั้งยังสอนถึงการประกอบธุรกิจขนมไทยอีกด้วย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำขนมทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยเป็นพิเศษไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบขนมไทย
บทที่ 2 เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบขนมไทย
บทที่ 3 หลักการและเทคนิคการประกอบขนมไทย
บทที่ 4 การจัดธุรกิจขนมไทย
บทที่ 5 ขนมไทยประเภทหนึ่ง
บทที่ 6 ขนมไทยประเภทหวาน
บทที่ 7 ขนมไทยประเภทไข่

คำนิยม
ขอชื่อชม ยินดี ต่อความตั้งใจในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจได้พัฒนาความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพขนมไทยและส่งเสริมการจัดการนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไปนางคนึงนิจ พรหมเนตร- ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ถือได้ว่าเอกสารนี้ มีส่วนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สร้างความหมายและสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ และหวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้สนใจและมีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างอาชีพอิสระและส่งผลให้ขนมไทยสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไปนางสุรีย์ วรรณโกมล- ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารดังกล่าวนี้จะเป็นคู่มือในการสอนภาคปฏิบัติของครูผู้สอนและเป็นเอกสารในการศึกษาในการศึกษา อ้างอิงของผู้สนใจ เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาชีพและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีนายไพบูลย์ ชามาตย์- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165112024 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 12 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ดวงกมลพับลิชชิ่ง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน