0
ขบวนการนกกางเขน
พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลเรื่องนี้จากวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Rossignols en Cage เมื่อ พ.ศ. 2521 ทรงใช้พระนามแฝงว่า "แว่นแก้ว"
หนังสือ115.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรื่องราวการผจญภัยของเด็ก 8 คนที่ต่างกัน ทั้งฐานะ เชื้อชาติ บุคลิก และนิสัย ที่มารวมกลุ่มกันได้อย่างไร้ปัญหา ภายใต้ชื่อ "ขบวนการนกกางเขน" แสดงให้เห็นความผูกพันและมิตรภาพที่มิได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ ภาษา หรือแม้แต่วิถีชีวิตของแต่ละคน

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลเรื่องนี้จากวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศส เรื่อง Rossignols en Cage ของ Madeleine Treherne เมื่อ พ.ศ. 2521 ทรงใช้พระนามแฝงว่า "แว่นแก้ว" ทรงแปลได้สละสลวย เนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของกลุ่มเด็กที่ร่วมเล่นสนุกสนาน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันด้วย ความผูกพันอาทร แม้เนื้อหาของเรื่องจะเป็นเหตุการณ์เมื่อหลายสิบปีก่อนและทรงแปลไว้นานแล้ว แต่สาระ ความสนุก และข้อคิดคำสอนยังคงคุณค่าไม่พ้นสมัยไปกับกาลเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ได้เรียนรู้ภาษาไทย ที่ทรงใช้ถ่ายทอดในการแปลภาษาฝรั่งเศสของพระองค์
- ได้เรียนรู้มิติของความรัก ความผูกพันของเพื่อน ที่มีต่อเพื่อนแม้จะต่างเชื้อชาติและฐานะ
- ได้เห็นมุมมองการแก้ปัญหาของเด็ก ๆ ในการเอาตัวรอด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160452507 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 120 กรัม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับRossignols en Cage
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน