0
ขอกล่าวเล่าเรื่อง : วิจัยด้วยใจ
เป็นหนังสือที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองในการหาหัวข้อวิจัย วิธีทำวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ เพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติฯ
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ขอกล่าวเล่าเรื่อง : วิจัยด้วยใจ" เป็นหนังสือที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองในการหาหัวข้อวิจัย วิธีทำวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ เพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของวงการวิจัยในระดับนานาชาติ

    หนังสือเล่มนี้มีแนวทางการเขียนที่แตกต่างจากหนังสือแนะนำการทำวิจัยอื่น ๆ ในท้องตลาด เนื่องจากต้องการให้เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่น่าอ่าน และไม่สร้างความเครียดหรือความกลัวการทำวิจัยให้แก่ผู้อ่าน แต่จะต้องสร้างความเพลิดเพลินที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการสร้างทักษะในการทำวิจัย รวมถึงทักษะการเขียนบทความวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ให้แก่ผู้อ่านที่สามารถนำไปปฏิบัติเองได้โดยง่าย

สารบัญ

โจทย์ที่ 0 ทำวิจัยไปทำไม
โจทย์ที่ 1 อยากทำวิจัยแต่คิดไม่ออก
โจทย์ที่ 2 ได้หัวข้อวิจัยแล้วไปต่อไม่ถูก
โจทย์ที่ 3 อยากเริ่มวิจัยแล้ว...จะทำไงต่อ
โจทย์ที่ 4 อยากให้ผลการทดลองน่าเชื่อถือ...ทำไงดี
โจทย์ที่ 5 อยากประกาศให้โลกรู้แล้ว...จะทำได้ไหมหนอ

- บทเรียนเสริมความแกร่ง...เทคนิคเล็กน้อยในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ
- บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337416 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 147 x 211 x 5 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน