0
ของฝากสำหรับเยาวชน (วันนี้)
ผู้เขียน ทวี หอมชง
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ที่ให้ข้อคิดแก่เด็กและเยาวชนปัจจุบัน ข้อคิดเหล่านี้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปคุยกันและอภิปรายได้เพิ่มเติมในห้องเรียนในวงสนทนา และในครอบครัวซึ่งทำให้คิดว่าผู้ใหญ่อ่านด้วยก็จะดี

สารบัญ

อนาคตของชาติ
เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
เด็กเมื่อวานกับเด็กวันนี้
มรดกที่ไม่พึงปรารถนา
อย่างให้เสียชาติเกิด
ชีวิตต้องมีความหวัง
อย่างสิ้นหวัง
อดข้าวดอกนะเจ้าชีวาวาย
ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด
เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
หน้าที่สำคัญของเด็ก
ทำอย่างไรจึงจะเรียนหนังสือให้ได้ดี
มีวิชาเหมือนมีทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร. ทวี หอมชง ได้รับการศึกษา ขั้นปริญญาตรี จากมาหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท จากมาหวิทยาลัยอินเดียนา และมาหวิทยาลัย โอกลาโฮมาสเตท ได้รับปริญญาเอกจกามหาวิทยาลัย โกลาโฮมสเตท นอกจากนี้ยังได้รับการศึกษาในด้านการวิจัยในระดับสูงกว่าปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยแห่งเดียวกัน อีกเป็นเวลาหนึ่งปี
ปัจจุบันผู้เขียนเป็นข้าราชการบำนาญเป็นที่ปรึกษาสถาบันวิทยศาสตร์ทางทะเล และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวิฒิสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นวิฒิอาสาสอมองในโครงการตาม พระเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นศาตราจารย์ สัญจร และผู้อำนวยการ สำนักงานประสานงานฝ่ายการศึกษานานาชาติ

คำนิยม
สมศรี กันธมาลา; สายสุรี จุติกุล, ดร.
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9741323328 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
สำนักพิมพ์จามจุรีโปรดักท์
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน