0
ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500)
รวบรวมงานศึกษาที่แวดล้อมสถาบันกษัตริย์ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ผู้เขียน ณัฐพล ใจจริง
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การศึกษา "ปฏิปักษ์ปฏิวัติ 2475" ผ่านการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ หรือประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยเเบบใหม่ เพื่อคลี่ให้เห็นถึงความคิดเเละความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์นิยม หรือกลุ่มกษัตริย์นิยมที่เป็นหลุ่มพลังทางการเมืองที่สำคัญภายหลังการปฏิวัติ 2475 ซึ่งในเล่มได้ได้รวมความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเมืองไทย รวมทั้งบทบาทของสถาบันกษัตริย์เเละกลุ่มกษัตริย์นิยมต่อระบบการเมือง โดยใช้เอกสารหลักฐานทั้งจากภายในเเละภายนอกประเทศ เพื่อเเสดงให้เห็นว่า เเท้จริงเเล้วปัญหาเเละความพิกลพิการต่างๆ ของการเมืองไทยนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลมาจากการเคลื่อนไหวของสถาบันกษัตริย์เเละกลุ่มกษัตริย์นิยมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ

สารบัญ

บทที่ 1 คว่ำปฏิวัติ-โค่นคณะราษฎร : การก่อตัวของ "ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"
บทที่ 2 "ความชอบด้วยระบอบ" : วิวาทะว่าด้วย "รัฏฐาธิปัตย์" ในคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (2475-2500)
บทที่ 3 กำเนิดระบอบประชาธิปไตยแบบอำนาจจำกัด : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยไทย (2475-2490)
บทที่ 4 ฝันจริงของนักอุดมคติ "น้ำเงินแท้" : รื้อ 2475 สร้างระบอบกลายพันธุ์
บทที่ 5 อ่านปทานุกรมของสอ เสถบุตร ในฐานะวรรณกรรมทางการเมือง
บทที่ 6 โหรกับการโต้ปฏิวัติ 2475 : แฉล้ม เลี่ยมเพ็ชรรัตน์กับ 76 เทพการเมือง
บทที่ 7 วิวาทะเค้าโครงการณ์เศรษฐกิจกับบันทึกพระบรมราชวินิจฉัยและการเมืองของการผลิตซ้ำ
บทที่ 8 พระบารมีปกเกล้าฯ ใต้เงาอินทรี : แผนสงครามจิตวิทยาอเมริกันกับการสร้างสถาบันกษัตริย์ให้เป็น "สัญลักษณ์" แห่งชาติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167667188 (ปกแข็ง) 408 หน้า
ขนาด: 164 x 240 x 25 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน