0
ขั้วต่อเพื่อการเชื่อมต่อภาพและเสียง
สายไฟ สายสัญญาณ ขั้วต่อพื้นฐานที่ควรรู้ การใช้งาน การต่อ และระบบสัญาณภาพ-เสียง สำหรับบุคคลทั่วไป ช่าง วิศวกร ผู้ประกอบการ บุคลากรสาขาเสียง ภาพ โทรทัศน์ งานสื่อ สื่อสาร การประชุม-สัมนา
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นี่คือหนังสือตำราที่เหมาะกับทุกคนเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันในวันที่โลกเดินไปสู่อนาคต เมื่อทุกสาขาอาชีพมีสื่อเป็นของตนเอง อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้งานเพื่อรองรับการสร้างสื่อภาพและเสียงเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก เป็นมาตรฐานสำหรับคนทุกสาขาอาชีพ เพื่อให้ทุกสาขาอาชีพสามารถบันดาลประดิษฐ์ประกอบสร้าง ผลิตสื่อ แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคได้อย่างไม่มีข้อจำกัด หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคำตอบ เพื่อความเข้าใจอุปกรณ์พื้นฐานของภาพและเสียง เข้าใจตั้งแต่การใช้เครื่องมือเบื้องต้น เช่น คีม ไขควง เพื่อการตัด-ปอกสายย้ำสาย การบัดกรี-เข้าสายรหัสสาย มาตรฐานสายไฟและสายสัญญาชนิดต่าง ๆ รวมถึงสายไฟกำลังและอื่น ๆ การใช้เครื่องมือวัดทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล ตรวจวัดสายสัญญาณการต่อ การบัดกรี การเข้าสาย ว่าดี-เสีย ลัดวงจรหรือไม่

    ขั้วต่อหรือคอนเน็กเตอร์ของภาพและเสียงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาร์ซีเอ เอ็กซ์แอลอาร์ โฟน มินิโฟน บีเอ็นซี ทีวีแอเรียล (เบลลิ่ง-ลี) เอฟไทป์ เอชดีเอ็มไอแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การต่อสาย บัดกรี เข้าสาย และการตรวจสอบความถูกต้องเจาะลึกด้วยคำบรรยายประกอบภาพอย่างละเอียด พร้อมแผงผังการเชื่อมต่อระบบภาพและเสียงในแบบต่าง ๆ ผู้เขียนใช้ประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนานประสานกับประสบการณ์ในการทำงานจริงมาถ่ายทอดให้ทุกอย่างง่ายที่สุด บุคคลทั่วไปก็สามารถทำความเข้าใจและนำไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง

สารบัญ

Chapter 1 เครื่องมือเบื้องต้นในงานอิเล็กทรอนิกส์
Chapter 2 การบัดกรี
Chapter 3 สายไฟฟ้าและสายสัญญา
Chapter 4 มัลติมิเตอร์ตรวจสายสัญญาณภาพและเสียง
Chapter 5 คอนเนกเตอร์ทางภาพและเสียง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168254226 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน