0
ขายอย่างผู้ชนะ (PDF)
หนังสือเล่มนี้จช่วยให้นักขายสามารถรู้จักตนเองได้ดียิ่งขึ้นว่า การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จนั้นควรทำอย่างไร และแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำเสนอ การติดต่อ การกระตุ้น วิธ๊การคิด การจูงใจผู้มุ่งหวัง
e-books(PDF) ?225.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จช่วยให้นักขายสามารถรู้จักตนเองได้ดียิ่งขึ้นว่า การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จนั้นควรทำอย่างไร และแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำเสนอ การติดต่อ การกระตุ้น วิธ๊การคิด การจูงใจผู้มุ่งหวัง หรือลูกค้า โดยใช้เทคนิคยุทธวิธีในการขายให้ประสบความสเร็จ ภายใต้บรรยากาศที่ลูกค้าตอบสนองหรือตัดสินใจซื้อด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าชนิดใด ประเภทใด ธุรกิจใด หรือระบบใดก็ตาม"

สารบัญ

บทที่ 1 เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ
บทที่ 2 นักขายที่ลูกค้าต้องการ
บทที่ 3 ลูกค้าไม่มีทางหมด
บทที่ 4 ยุทธวิธีที่ใช้ในการเข้าพบเพื่อเสนอขาย
บทที่ 5 เราจะต้องขายอะไรเวลาไปพบผู้มุ่งหวัง
บทที่ 6 ปัญหาของนักขาย : ทำไมยอดขายถึงไม่ปัง
บทที่ 7 ตั้งเป้าหมายในชีวิต
บทที่ 8 สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้ได้ทุกสิ่ง
บทที่ 9 วิธีการสร้างยอดขายแบบง่าย ๆ
บทที่ 10 บันได 12 ขั้นสู่ความสำเร็จ ของนักขายมืออาชีพ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744145765 (PDF) 270 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน