0
ลด 10%
ข้อสอบแข่งขันโอลิมปิก ปี 2550 วิชาฟิสิกส์
หนังสือ117.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในหนังสือเล่มนี้เป็นแนวข้อสอบการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานประสานการดำเนินงานแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เห็นสมควรจัดพิมพ์ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศพร้อมเฉลย เพื่อเผยแพร่แก่เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้สนใจ ให้เห็นแนวข้อสอบ ในอันที่จะได้ฝึกฝนและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป

สารบัญ

- ข้อสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 1) วิชาฟิสิกส์
- ข้อสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 2) วิชาฟิสิกส์ ภาคทฤษฎี
- ข้อสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 2) วิชาฟิสิกส์ ภาคปฏิบัติ
- ข้อสอบการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 8 ภาคทฤษฎี
- ข้อสอบการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 8 ภาคปฏิบัติ
- ข้อสอบการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 38 ภาคทฤษฎี
- ข้อสอบการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 38 ภาคปฏิบัติ
- เฉลยข้อสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 1) วิชาฟิสิกส์
- เฉลยข้อสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 2) วิชาฟิสิกส์ ภาคทฤษฎี
- เฉลยข้อสอบการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 8 ภาคทฤษฎี
- เฉลยข้อสอบการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 8 ภาคปฏิบัติ
- เฉลยข้อสอบการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 38 ภาคทฤษฎี
- เฉลยข้อสอบการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 38 ภาคปฏิบัติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804863 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 186 x 256 x 8 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน