0
ลด 10%
ข้อสอบโอลิมปิก ปี 2550 วิชาคณิตศาสตร์
หนังสือ61.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในหนังสือเล่มนี้เป็นแนวข้อสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานประสานการดำเนินงานแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เห็นสมควรจัดพิมพ์ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศพร้อมเฉลย เพื่อเผยแพร่แก่เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้สนใจ ให้เห็นแนวข้อสอบ ในอันที่จะได้ฝึกฝนและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป

สารบัญ

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 1)
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 2)
- เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48
- เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 1)
- เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 2)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804887 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 186 x 256 x 3 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน