0
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (ฉบับสมบูรณ์)
เป็นข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานทางราชการอ้างอิง ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่ากรณีสวรรคตเกิดขึ้นได้อย่างไร ในขณะเกิดเหตุที่เสียงปืนดังปังขึ้นนั้น มีใครอยู่บนพระที่นั่งบ้าง และอยู่ที่จุดไหน กำลังทำอะไร?
หนังสือ522.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต" เป็นข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานทางราชการอ้างอิง ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่ากรณีสวรรคตเกิดขึ้นได้อย่างไร ในขณะเกิดเหตุที่เสียงปืนดังปังขึ้นนั้น มีใครอยู่บนพระที่นั่งบ้าง และอยู่ที่จุดไหน กำลังทำอะไร? คณะกรรมการสอบสวนที่เรียกว่า ศาลกลางเมืองมีความเห็นว่าอย่างไร? ซึ่งได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน ผู้อ่านที่มีวิจารณญาณจะสามารถพิพากษาได้ด้วยตนเองว่า ใครคือฆาตกรตัวจริง

    หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเอกสารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งยุครัตนโกสินทร์ ที่นับวันจะหาอ่านได้ยาก เพราะเอกสารหลักฐานที่เป็นทางราชการที่อ้างอิงนั้น มาถึงวันนี้มักจะถูกทำให้สูญหายไป หากผู้อ่านซื้อหนังสือนี้มาอ่านหรือมาเก็บไว้ในห้องหนังสือ จึงเท่ากับช่วยเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคต จึงนับเป็นคุณูปการต่อสัจจะทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

สารบัญ

- ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (ฉบับสมบูรณ์)
- ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคต

ภาคผนวก
1. บันทึกพระยาศรยุทธเสนี เรื่องที่ต้องเป็นพยานในกรณีสวรรคต
2. จดหมายขอขมาของ นายตี๋ ศรีสุวรรณ
3. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์
4. ความเห็นแย้งของหลวงปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
5. ปัจฉิมวาจาของสามนักโทษประหาร
6. จดหมายนายบุศย์ ปัทมศริน
7. คำพิพากษาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
8. คำขอขมาของนายชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
9. คำขอขมาของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กับพวก
10. คำขอขมาของหนังสือพิมพ์หลักเมืองสมัยไทยเดลื่
11. แผนผังพระที่นั่งบรมพิมาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163885128 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 166 x 240 x 24 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน