0
ข้าจะเป็นเซียน เล่ม 3 (จบ) (PDF)
"แดนพ้นโศก" หรือ "แดนบำเพ็ญ" เป็นเพียงดินแดนที่มนุษย์ที่มีคุณสมบัติถึงพร้อมต่างพยายามบำเพ็ญเพียรหรือบำเพ็ญตบะ เพื่อก้าวไปสู่ "วิถีแห่งเซียน" ทว่า.. น้อยเสียยิ่งกว่าน้อยคนที่จะก้าวไปถึงจุดนั้น
e-books(PDF) ?365.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แดนพ้นโศก" หรือ "แดนบำเพ็ญ" เป็นเพียงดินแดนที่มนุษย์ ที่มีคุณสมบัติถึงพร้อมต่างพยายามบำเพ็ญเพียรหรือบำเพ็ญตบะ เพื่อก้าวไปสู่ วิถีแห่งเซียน ทว่าน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยคนที่จะก้าวไปถึงจุดนั้น พันปีพบเจอได้ เพียงหนึ่งคนเท่านั้น

    เจ้าคิดมากเกินไปแล้ว การบำเพ็ญเพียรเป็น "ซิวเซียน" ไม่ใช่เช่นนี้... เมื่อ "กงโฮ่ว" ย่างก้าวเข้าสู่หนทางแห่งการบำเพ็ญเพียร สุดท้ายแล้ว "คงโหว" จะไล่ตามความใฝ่ฝัน ความมุ่งมาดปรารถนาจนถึงจุดใด สุดท้ายแล้วจะมีคู่ร่วมบำเพ็ญหรือไม่ เรื่องราวต่อไปนี้คือ เรื่องราวของการบำเพ็ญเพียรที่สนุกสนาน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786161849672 (PDF) 475 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์อรุณ, สนพ.
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : ์Network Technology Co.,Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน