0
ข้าวเหนียวแดง บ้านเฮา ขนาด 1 กก.
ข้าวพื้นบ้านพันธุ์ดีที่ให้คุณค่าและความสุขแบบเต็มเมล็ด ด้วยวิถีท้องถิ่น เทคโนโลยีนำสมัยและหัวใจแห่งความรัก เลือกสรรข้าวเปลือกหอมมะลิออร์แกนิคคุณภาพดีจากแหล่งปลูกในภาคอีสาน
ราคาพิเศษ109.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ข้าวเหนียวแดง บ้านเฮา ขนาด 1 กก." ข้าวพื้นบ้านพันธุ์ดีที่ให้คุณค่าและความสุขแบบเต็มเมล็ด ด้วยวิถีท้องถิ่น เทคโนโลยีนำสมัยและหัวใจแห่งความรัก เลือกสรรข้าวเปลือกหอมมะลิออร์แกนิคคุณภาพดีจากแหล่งปลูกในภาคอีสาน ผลิตมาเป็น "ข้าวเหนียวแดง" ที่นิ่มอร่อยกว่าข้าวกล้องหอมมะลิทั่วไป และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

    "ผลิตภัณฑ์บ้านเฮา" รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาด้วยระบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ผลิตโดยโรงงานทันสมัย ใช้สูตรการผลิตที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุด จนได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิค EU และ IFOAM "ลองชิมแล้วจะเข้าใจว่าทำไม บ้านเฮาจึงฮักข้าวพื้นบ้านเป็นนักเป็นหนา" 

    ข้อมูลทั่วไป
- เป็นข้าวพื้นบ้านที่มีการปลูกในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลางบางส่วน เช่น ที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยข้าวเหนียวแดงบ้านเฮา จะมาจากแหล่งปลูกในภาคอีสาน ชาวนาจะเริ่มการปลูกหว่านกล้าข้าวเหนียวแดงในเดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวในราวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งโดยปกติข้าวเหนียวแดง จะให้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 400-450 กิโลกรัมต่อไร่

    ประโยชน์
- ข้าวเหนียวแดงเป็นข้าวที่มีความนิ่มกว่าข้าวกล้องหอมมะลิทั่วไป และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะวิตามินอีที่สูงถึงประมาณ 400 ไมโครกรัมต่อข้าว 100 กรัม

    เทคนิคการหุงข้าวพื้นบ้านให้อร่อย
- แนะนำให้ซาวและล้างข้าวเพียง 1 ครั้ง อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันสารอาหารและวิตามินละลายไปกับน้ำ หลังจากนั้นหุงด้วยวิธีปกติเหมือนข้าวขาวทั่วไป โดยใช้ข้าว 1 ส่วน ต่อน้ำประมาณ 1.5 - 2 ส่วน

    น้ำหนักสุทธิ
- 1 กิโลกรัม

    หมายเหตุ
- ข้อมูลประโยชน์ของข้าวพื้นบ้านมาจากรายงานการวิจัย "คุณค่าโภชนาการของข้าวพื้นเมือง ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร" โดย รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย และคณะ, สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, ตุลาคม 2554

ข้อมูลเพิ่มเติม

"บ้านเฮา" คือ แบรนด์ข้าวเพื่อสุขภาพของไทยที่ดำเนินการโดย "บริษัท อาร์ซีเค อะกริ มาร์เกตติ้งจำกัด" ซึ่งเป็นบริษัทของผู้ประกอบการไทยที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมข้าวมานานกว่า 60 ปี

"ปณิธานของบ้านเฮา" คือ การสร้างสรรค์อาหารที่ดี เพื่อชีวิตที่ดีและเพื่อโลกที่ดี (Better Food, Better Life, Better World) โดยมีหลักการในการดำเนินงาน 3 ประการคือ ความรับผิดชอบ ความร่วมแรงร่วมใจ และการมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยปณิธานและหลักในการดำเนินงาน ดังกล่าวนี้ เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพต่างๆ จากการวิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการเกื้อกูลการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8859049100071
ขนาด: 130 x 180 x 53 มม.
น้ำหนัก: 1050 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน