0
ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่การก้าวย่างสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับตลาดข้าว ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนและผลกระทบต่อข้าวไทย คู่แข่งและคู่ค้าข้าวของไทยในอาเซียน และอื่นๆ อีกมากมาย
หนังสือ294.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" เล่มนี้ จัดทำขึ้นภายใต้แรงจูงใจที่ประเทศไทยต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบใน พ.ศ. 2559 ผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่การก้าวย่างสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับตลาดข้าว ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนและผลกระทบต่อข้าวไทย คู่แข่งและคู่ค้าของไทยในอาเซียน รวมถึงปัญหาและแนวทางการปรับตัวของข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจสถานะและศักยภาพ การแข่งขันของข้าวไทยในตลาดอาเซียนและองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 การก้าวย่างสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับตลาดข้าวที่เปิดกว้าง
บทที่ 2 ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนและผลกระทบต่อข้าวไทย
บทที่ 3 คู่แข่งข้าวไทยในอาเซียน
บทที่ 4 คู่ค้าข้าวของไทยในกลุ่มอาเซียน
บทที่ 5 ตำแหน่งและศักยภาพข้าวไทยในอาเซียน
บทที่ 6 ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คำนิยม
เนื้อหาในเอกสารวิชาการเล่มนี้ นับได้ว่ามีการร้อยเรียงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การค้าของอาเซียนที่ส่งผลต่อการผลิตและการค้าข้าวของประเทศในอาเซียนและของไทยได้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังได้สังเคราะห์ให้เห็นสถานการณ์ที่จะเป็นไปได้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี เอกสารชิ้นนี้จึงเป็นผลงานทรงคุณค่าชิ้นหนึ่งที่ผู้สนใจไม่ควรพลาดรองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์- นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333258 (ปกอ่อน) 390 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน