0
คณิตคิดกล้วย ๆ คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาคณิตฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่ายๆ สไตล์คณิตคิดกล้วย ๆ
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชา "คณิตศาสตร์ ป.1" ภาคเรียนที่ 2 ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกบท โดยอธิบายให้เข้าใจง่ายแบบพี่สอนน้อง อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำพร้อมครบทุกหัวข้อ ใช้ประกอบการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ หรือใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งกลางภาคและปลายภาค

สารบัญ

บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
บทที่ 9 รูปเราขาคณิต
บทที่ 10 การนับ 21 ถึง 100
บทที่ 11 การวัดความยาว
บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
บทที่ 13 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703409 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน