0
คณิตคิดกล้วย ๆ คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาคณิตฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่ายๆ สไตล์คณิตคิดกล้วย ๆ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชา "คณิตศาสตร์ ป.5" ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกบท โดยอธิบายให้เข้าใจง่ายแบบพี่สอนน้อง อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำพร้อมครบทุกหัวข้อ ใช้ประกอบการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ หรือใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งกลางภาคและปลายภาค

สารบัญ

บทที่ 1 เศษส่วน
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
- การเรียงลำดับ น้อยไปมาก มากไปน้อย ของตัวเลขมากกว่า 3 ตัว
- การบวกเศษส่วน
ฯลฯ

บทที่ 2 ทศนิยม
- หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก
- การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปของทศนิยม
- เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม (ส่วนไม่ใช่ 10, 100 และ 1,000)
ฯลฯ

บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
- แผนภูมิแท่ง
- การย่นระยะแผนภูมิ
- กราฟเส้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017902 (ปกอ่อน) 116 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน