0
คณิตคิดกล้วย ๆ คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาคณิตฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่ายๆ สไตล์คณิตคิดกล้วย ๆ
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คณิตคิดกล้วย ๆ คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวคิดของน้อง ๆ นักเรียนหลายคน ที่อาจรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก โดยเน้นการสอนเนื้อหาแบบมีหลักอธิบายอย่างง่าย ๆ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครบทุกบท มุ่งจัดลำดับความคิดและปูพื้นฐานให้กับเด็ก ๆ ใช้ภาษาเป็นกันเอง เหมือนพี่สอนน้องครบถ้วนทุกบทและสอนเทคนิคคิดลัด พร้อมทั้งรวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบให้ฝึกทำท้ายบท พร้อมเฉลยอธิบายวิธีคิดอย่างละเอียด ใช้เตรียมสอบปลายภาค สอบเข้า ม.1 หรือสอบ O-NET

สารบัญ

บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 7 รูปหลายเหลี่ยม
บทที่ 8 วงกลม
บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ
บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018862 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 183 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน