0
คณิตคิดกล้วย ๆ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาคณิตฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่ายๆ สไตล์คณิตคิดกล้วย ๆ
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คณิตคิดกล้วย ๆ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวคิดของน้อง ๆ นักเรียนหลายคน ที่อาจรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก โดยเน้นการสอนเนื้อหาแบบมีหลักอธิบายอย่างง่าย ๆ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครบทุกบท มุ่งจัดลำดับความคิดและปูพื้นฐานให้กับเด็ก ๆ ใช้ภาษาเป็นกันเอง พร้อมให้ทริคช่วยจำ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- การเขียนนิพจน์
- สมบัติการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวการบวกและการลบ
ฯลฯ

บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
- อัตราส่วน
- สัดส่วน
- ร้อยละ

บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
- คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
- กราฟและการนำไปใช้
- แนวโน้มของกราฟ
- ความสัมพันธ์เชิงเส้น

บทที่ 4 สถิติ
- คำถามทางสถิติ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018565 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน