0
คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง : สถิติ
รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ ม.4-5-6, เข้ามหาวิทยาลัย PAT 1, PAT 3, O-NET, 9 วิชาสามัญ เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง เข้ามหาวิทยาลัยสอบ Admission สอบโควตาทุกมหาวิทยาลัย สอบศึกษาต่อสถาบันต่าง ๆ
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาที่สำคัญ ตัวอย่างการใช้สูตร และแบบทดสอบที่ตำมาจากข้อสอบ Entrance, 9 วิชาสามัญ, PAT 1, ข้อสอบคณิตศาสตร์ในข้อสอบพื้นฐานวิศวะฯ, ข้อสอบโอลิมปิก, ข้อสอบชิงทุน กพ. ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเรียบเรียงเป็นระบบพร้อมด้วยเฉลยไว้ทุกข้อ ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ขอบข่ายของวิชาสถิติ
บทที่ 2 การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
บทที่ 3 การวัดค่ากลางข้อมูล
บทที่ 4 การวัดตำแหน่งข้อมูล
บทที่ 5 +5การวัดการกระจายของข้อมูล
บทที่ 6 การวัดการกระจายของข้อมูล
บทที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000407 (ปกอ่อน) 504 หน้า
ขนาด: 188 x 261 x 21 มม.
น้ำหนัก: 785 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน