0
คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง : แคลคูลัส
รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่อง "แคลคูลัส" สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ใช้ในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT 1, PAT 3, O-NET, 9 วิชาสามัญ เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง (สายวิทย์, สายศิลป์) เข้ามหาวิทยาลัย Admission สอบโควต้าทุกมหาวิทยาลัย และสอบศึกษาต่อสถาบันต่าง ๆ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
1.1 ความหมายของลิมิตของฟังก์ชัน
1.2 ลิมิตทางเดียว (one - side Limits 33)
1.3 ทฤษฏีบทเกี่ยวกับลิมิต
ฯลฯ

บทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
2.1 อัตราการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความเร็ว
2.3 ความชันของเส้นโค้ง
ฯลฯ

บทที่ 3 การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
3.1 ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด
3.2 ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์
3.3 การตรวจสอบค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์
ฯลฯ

บทที่ 4 การอินทิเกรต
4.1 ปฏิยานุพันธ์และอินทิกรัลไม่จำกัดเขต
4.2 การอินทิเกรตโดยการแทนค่า (Integration by substitution)
4.3 อินทิกรัลจำกัดเขต (Definite integral)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000339 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 186 x 262 x 15 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน