0
ลด 10%
คณิตคิดเลขเร็ว ชั้นอนุบาล 2 +เฉลย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นปฐมวัยหลักสูตรใหม่ เรียนรู้การนับจำนวน การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ มารู้จักการบวกลบกันเถอะ!
หนังสือคู่มือ เรียน-สอบ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ58.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คณิตคิดเลขเร็ว ชั้นอนุบาล 2" เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 เพื่อให้นักเรียนใช้ในการฝึกฝนและพัฒนาประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับตัวเลข เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านการคิดคำนวณที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ โดยผู้เขียนได้แยกแบบฝึกประสบการณ์ออกเป็นเรื่อง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อครูหรือผู้ปกครองที่จะสังเกตว่า ทักษะใดเป็นจุดเด่น ทักษะใดเป็นจุดอ่อนของนักเรียน เพื่อง่ายต่อการนำไปส่งเสริมหรือแก้ไขต่อไป

สารบัญ

- แบบฝึกการนับจำนวน 1-5
- แบบฝึกการเปรียบเทียบจำนวน 1-5
- แบบฝึกการนับจำนวน 6-10
- แบบฝึกการเปรียบเทียบจำนวน 6-10
- แบบฝึกการเรียงลำดับจำนวน 1-10
- แบบฝึกการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9
- แบบฝึกการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
- แบบฝึกการนับจำนวน 11-20
- แบบฝึกการเปรียบเทียบจำนวน 11-20
- แบบฝึกการเรียงลำดับจำนวน 11-20
- แบบฝึกการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20
- แบบทดสอบชุดที่ 1-10

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710306743 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 183 x 257 x 6 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน