0
ลด 10%
คณิตคิดเลขเร็ว ชั้นอนุบาล 3 +เฉลย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นปฐมวัยหลักสูตรใหม่ เรียนรู้การนับจำนวน การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ มารู้จักการบวกลบกันเถอะ!
หนังสือคู่มือ เรียน-สอบ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ67.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- แบบฝึกการนับจำนวน 1-5
- แบบฝึกการเปรียบเทียบจำนวน 1-5
- แบบฝึกหัดการนับจำนวน 6-10
- แบบฝึกการเปรียบเทียบจำนวน 6-10
- แบบฝึกการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
- แบบฝึกการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
- แบบฝึกการนับจำนวน 11-20
- แบบฝึกการเขียนในรูปกระจายหลักหน่วยและหลักสิบ
- แบบฝึกการเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 20
- แบบฝึกการเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 11-20
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710306750 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 183 x 258 x 7 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน