0
คณิตคิดเลขเร็ว ป.2 +เฉลย
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด แบบฝึก แบบทดสอบ โจทย์ปัญหาความเข้าใจ
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยแยกเล่มให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- คำแนะนำการใช้
- ตัวอย่างการคิดและวิเคราะห์

คณิตคิดเลขเร็ว ป.2
- ชุดที่ 1-10 ฝึกการบวกตามแนวตั้ง (ไม่มีทด)
- ชุดที่ 11-20 ฝึกการบวกตามแนวนอน (ไม่มีทด)
- ชุดที่ 21-30 ฝึกการลบตามแนวตั้ง (ไม่มียืม)
- ชุดที่ 31-40 ฝึกการลบตามแนวนอน (ไม่มียืม)
- ชุดที่ 41-50 ฝึกการบวกตามแนวตั้ง (มีทด)
ฯลฯ

แบบทดสอบคิดเลขเร็ว
- แบบทดสอบชุดที่ 1
- แบบทดสอบชุดที่ 2
- แบบทดสอบชุดที่ 3
- แบบทดสอบชุดที่ 4
- แบบทดสอบชุดที่ 5
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322018050027 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน