0
คณิตคิดเลขเร็ว ป.3 +เฉลย
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด แบบฝึก แบบทดสอบ โจทย์ปัญหาความเข้าใจ
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- คำแนะนำการใช้
- ตัวอย่างการคิดและวิเคราะห์
- คณิตคิดเลขเร็ว ป.3
- ชุดที่ 1-8 ฝึกการบวก
- ชุดที่ 9-16 ฝึกการลบ
- ชุดที่ 17-36 ฝึกการคูณชั้นเดียว
- ชุดที่ 37-39 ฝึกการคูณสองชั้น
- ชุดที่ 40-56 ฝึกการหารยาว
ฯลฯ

- แบบทดสอบคิดเลขเร็ว
- แบบทดสอบชุดที่ 1
- แบบทดสอบชุดที่ 2
- แบบทดสอบชุดที่ 3
- แบบทดสอบชุดที่ 4
- แบบทดสอบชุดที่ 5
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322018080031 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน