0
คณิตคิดเลขเร็ว ป.4 +เฉลย
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด แบบฝึก แบบทดสอบ โจทย์ปัญหาความเข้าใจ
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยแยกเล่มให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

คณิตคิดเลขเร็ว ป.4
- ชุดที่ 1-4 ฝึกเรื่องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น
- ชุดที่ 5-10 ฝึกการบวก
- ชุดที่ 11-16 ฝึกหารลบ
- ชุดที่ 17-40 ฝึกการคูณชั้นเดียว
- ชุดที่ 41-45 ฝึกการคูณสองชั้น
ฯลฯ

แบบทดสอบคิดเลขเร็ว
- แบบทดสอบชุดที่ 1
- แบบทดสอบชุดที่ 2
- แบบทดสอบชุดที่ 3
- แบบทดสอบชุดที่ 4
- แบบทดสอบชุดที่ 5
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322018060040 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน