0
คณิตคิดเลขเร็ว อนุบาล 1 +เฉลย
เรียนรู้การนับจำนวน การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ มารู้จักการบวกลบ
หนังสือ61.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ใช้ในการฝึกฝนและพัฒนาประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับตัวเลข เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านการคำนวณที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเม่นยำ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- แบบฝึกเตรียมความพร้อม
- แบบฝึกการนับจำนวน 1-5
- แบบฝึกเปรียบเทียบจำนวน 1-5
- แบบฝึกการเรียงลำดับจำนวน 1-5
- แบบฝึกการบวกจำนวน 1-5
- แบบฝึกการลบจำนวน 1-5
- แบบฝึกการนับจำนวนไม่เกิน 10
- แบบฝึกการเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 10
- แบบฝึกการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 10
- แบบฝึกการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10
- แบบทดสอบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710306736 (ปกอ่อน) 116 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน