0
คณิตคิดในใจ ป.1
พัฒนาการคิดเลขในใจให้รวดเร็วและแม่นยำด้วยแบบฝึกจำนวนมากถึง 250 ชุด เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน้นให้เรียนรู้ทั้งบวกและลบ
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขในใจ ให้แม่นยำขึ้น เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก และการลบ ด้วยแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา มีการพิมพ์สลับสีสวยงาม ใช้ติวเพื่อสอบเพิ่มคะแนน สอบแข่งขันในสนามต่าง ๆ ตามระดับชั้น

สารบัญ

- เทคนิคการคิดเลขในใจ

การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก)
- แบบฝึกหัดที่ 1-2

การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก)
- แบบฝึกหัดที่ 3-20

การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก)
- แบบฝึกหัดที่ 21-45

การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 จำนวนกับเลข 1 หลัก 2 จำนวน)
- แบบฝึกหัดที่ 46-70

การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 จำนวนกับเลข 1 หลัก 3 จำนวน)
- แบบฝึกหัดที่ 71-100

การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก)
- แบบฝึกหัดที่ 101-110

การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 1 จำนวน)
- แบบฝึกหัดที่ 111-130

การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 2 จำนวน)
- แบบฝึกหัดที่ 131-155

การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 3 จำนวน)
- แบบฝึกหัดที่ 156-180
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307659 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 190 x 253 x 15 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน