0
คณิตคิดในใจ ป.2
พัฒนาการคิดในใจให้รวดเร็วและแม่นยำด้วยแบบฝึกจำนวนมากถึง 250 ชุด เนื้อหาสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หนังสือ313.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตคิดในใจ ป.2" เล่มนี้ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขในใจ ให้แม่นยำขึ้น เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก และการลบ ด้วยแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พัฒนาการคิดคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวนมากถึง 250 ชุด ด้วยกัน

สารบัญ

- เทคนิคการคิดเลขในใจ
- การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก)
- การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก)
- การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก)
- การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 หลัก จำนวนกับเลข 1 หลัก 3 จำนวน)
- การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 หลัก จำนวนกับเลข 1 หลัก 4 จำนวน)
- การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก)
- การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก)
- การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก)
- การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307666 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน